Lucrări științifice

Decis sa evoluez!

Lucrări științifice

 „Produse financiare alternative la Pilonul III al noului sistem de pensii din România”, lucrare publicată în volumul Sesiunii Anuale de Comunicări Ştiinţifice „Implicaţiile tratatului de aderare a României la UE asupra serviciilor şi instituţiilor publice”, organizată de către Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” din Sibiu, Sibiu – mai 2007


 „The main roles of broker companies in the life insurance market”, lucrare prezentată în cadrul Simpozionului Internațional „Competitiveness and European Integration”, organizat de către UBB Cluj (Universitatea „Babeş – Bolyai”), Facultatea de Științe Economice, octombrie 2007


„Motivation – key element of the development strategies of life insurance companies”, lucrare publicată în volumul Conferinţei Economice Internaţionale „România în cadrul U.E.: oportunităţi, cerinţe şi perspective”, organizată de către Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice, Sibiu – mai 2007


„Elementele tehnice ale asigurărilor de viaţă”, lucrare publicată în volumul Sesiunii Ştiinţifice „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico – sociale” organizate de către Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj –Napoca – mai 2007


 

„Profesionalism şi etică în domeniul asigurărilor de viaţă”, lucrare publicată în volumul Conferinţei Internaţionale „Dezvoltare regională şi multiculturalitate în Uniunea Europeană”, organizat de către Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tg. Mureş, Tg. Mureş – octombrie 2007


 „Contribuţia companiilor de asigurări de viaţă la susţinerea diverselor activităţi promovate de către stat”, lucrare publicată în volumul Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Cercetarea ştiinţifică – o competiţie permanentă”, organizat de către Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tg. Mureş, Tg. Mureş – octombrie 2006


„Responsabilitatea socială a companiilor de asigurări”, co-autor cu Gavriletea Dan Marius, lucrare publicată în volumul Conferinţei Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice „Integrarea europeană – noi provocări pentru economia României”  – ediţia a III-a, organizată de către Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Oradea


„Motors insurance in Romania problems after  integration in UE”, co-autor cu Gavriletea Dan Marius, lucrare prezentată în cadrul Conferinţei Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice „Integrarea europeană – noi provocări pentru economia României” – ediţia a III-a, organizate de către Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Oradea – mai 2007


„Cu privire la procesul de mobilizare şi utilizare a resurselor financiare la nivelul companiilor de asigurări de viaţă din România”, lucrare publicată în volumul Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Cercetarea ştiinţifică – o competiţie permanentă”, organizat de către Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tg. Mureş, Tg. Mureş – octombrie 2006


„Produsele de asigurări de viaţă şi dezvoltarea economică”, lucrare publicată în volumul Conferinţei Internaţionale de Ştiinţe Economice, Juridice, Administrative şi Manageriale, organizate de către Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative şi Fundaţia „Pro Iure”, Tg. Mureş – iunie 2006


 „Cu privire la sistemul de pensii din România”, lucrare publicată în volumul Sesiunii Ştiinţifice Anuale „Implicaţiile tratatului instituind o constituţie pentru Europa asupra dreptului public şi a serviciilor publice” organizată de Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, Sibiu – mai 2006


 

„Protecţia socială – principala formă de implicare a statului în cadrul procesului de dezvoltare socială a ţării”, lucrare publicată în volumul Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Integrarea europeană – impact şi consecinţe” organizat de către Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe Economice, Tg. Mureş – octombrie 2005


 „Structura organizatorică a companiilor de asigurări de viaţă”, lucrare publicată în volumul Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Integrarea europeană – impact ţi consecinţe” organizat de către Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe Economice, Tg. Mureş – octombrie 2005


„Social Insurance vs. Commercial Life Insurance”, lucrare publicată în volumul Conferinţei Internaţionale „Impactul procesului de integrare europeană asupra economiei naţionale”, organizată de către Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrare a Afacerilor, Cluj-Npoca – octombrie 2005


 „The Functions and Operating Principles of Life Insurance”, lucrare publicată în volumull Conferinţei Internaţionale „Impactul procesului de integrare europeană asupra economiei naţionale”, organizată de către Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrare a Afacerilor, Cluj-Napoca – octombrie 2005


„Asigurările de viaţă de grup”, lucrare publicată în volumul Sesiunii Ştiinţifice  Naţionale „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale”, organizată de către Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” – Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice – Cluj-Napoca, mai 2005


 „Piaţa de asigurări”, lucrare publicată în volumul Sesiunii ştiinţifice  naţionale „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale”, organizată de către Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” – Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice – Cluj-Napoca, mai 2005


„Dezvoltarea socială a ţării – caracterizarea generală a fenomenului şi rolul sistemelor de asigurări în cadrul acesteia”, lucrare publicată în volumul Conferinţei Economice Internaţionale „Binomul sărăcie – bogăţie şi integrarea României în Uniunea Europeană”, organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu – mai 2005


 „Economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ – suport legislativ şi studiu de caz”, lucrare publicată în volumul Sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Lumea financiară – prezent şi perspective”, organizată de către Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Finanţe, Cluj-Napoca – noiembrie 2004


 „Procesul de distribuţie al asigurărilor de viaţă – „activitate cheie” pentru buna funcţionare a companiilor de asigurări de viaţă”, lucrare publicată în volumul Sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Lumea financiară – prezent şi perspective”, organizată de către Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Finanţe, Cluj-Napoca – noiembrie 2004


„Contribuţia companiilor de asigurări de viaţă la dezvoltarea pieţei forţei de muncă”, lucrare publicată în volumul Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Dezvoltarea naţională sub impactul globalizării” organizat de către Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe Economice, Tg. Mureş – octombrie 2004


„Principalele categorii de asigurări de viaţă promovate de către companiile de profil”, lucrare publicată în volumul Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Dezvoltarea naţională sub impactul globalizării” organizat de către Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe Economice, Tg. Mureş – octombrie 2004


„Aspecte esenţiale ale procesului de constituire a companiilor de asigurări de viaţă”, lucrare publicată în volumul Sesiunii ştiinţifice  „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale”, organizată de către Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” – Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice – Cluj-Napoca, mai 2004


„Dezvoltarea economico-financiară a ţării şi piaţa de asigurări”, lucrare publicată în volumul Sesiunii ştiinţifice „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale”, organizată de către Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” – Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice – Cluj-Napoca, mai 2004


„The Phenomenon of Romanian Bancassurance”, lucrare publicată în volumul Conferinţei ştiinţifice internaţionale „România – exigenţe în procesul dezvoltării, din perspectiva integrării în anul 2007”, organizată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice, mai 2004


 „Riscul în asigurări”, lucrare publicată în volumul VII din seria  „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale”, editat de către Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” – Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice – Cluj-Napoca, Editura Ecoexpert, Cluj-Napoca – mai 2003


 „Coordonatele istorice ale asigurărilor”, lucrare publicată în volumul VII din seria  „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale”, editat de către Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” – Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice – Cluj-Napoca, Editura Ecoexpert, Cluj-Napoca – 2003


„Contractul de asigurare”, lucrare publicată în volumul „Repere ale dezvoltării la început de mileniu”, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe Economice, Tg. Mureş – 2003


„Industria serviciilor financiare la debutul mileniului III – caracterizare generală şi instrumente financiare specifice”, lucrare publicată în volumul Conferinţei Economice Internaţionale „Identitatea şi universalitatea economiilor în tranziţie în debutul mileniului trei”, Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Ştiinţe Economice,  Sibiu – 2003


„Rolul social şi economico-financiar al asigurărilor de viaţă pentru România în tranziţie”, lucrare publicată în volumul Simpozionului Ştiinţific  „Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale”, organizat de către Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” – Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice – Cluj-Napoca, 2002